Výměna vnitřních rozvodů

 

V současné době je tekoucí voda z kohoutku považovaná za samozřejmost zrovna tak jako splachovací záchod. Otázkou, jak ze stárnoucích rodinných domů udělat kvalitní a bezpečné bydlení, se zabývá celá řada jejich majitelů. Jednou z možností je rekonstrukce a výměna stoupaček. Původní rozvody odpovídající tehdejším kritériím už dnes nejsou dostačující a často jsou dokonce i v havarijním stavu.


Ležaté rozvody

Na potrubí ležatého rozvodu používáme plastové nebo pozinkované potrubí. Tento materiál je vhodný pro teplou i studenou vodu a je hygienicky nezávadný. Jako hlavní uzávěry budou použity mosazné kulové ventily, které zaručují dlouhodobou plnou funkčnost. Jako přechody z plastu na kov budou použity výhradně zástřiky s kovovým, nikoli plastovým závitem. Tím je zaručena naprostá spolehlivost všech spojů.Stoupací rozvody


Na nové stoupací rozvody vody se používá plastové potrubí. Nejčastěji prováděná výměna je kalkulována od ležatého rozvodu, před bytový vodoměr. V každém domě jsou namontovány jako hlavní uzávěry kulové uzavírací ventily. V případě zájmu je možné vyměnit ještě potrubí vnitřního rozvodu od vodoměrů až k jednotlivým zařizovacím předmětům. Tepelná izolace bude provedena z návlekové izolace. Potrubí stoupaček bude ukotveno proti deformacím stávajícími příchytkami. Prostupy ve stropech budou po montáži stoupaček utěsněny polyuretanovou montážní pěnou. Stoupačky byly konstrukčně stavěné v souladu s tehdy platnými předpisy, včetně dostupných materiálů a s dřívějšími nároky a představami o dostupném komfortním bydlení.Proč si někdo stěžuje na nepříjemný zápach?

V ocelovém potrubí vznikají působením času drobné netěsnosti a to jak na vodovodním, tak i na kanalizačním rozvodu. Proto jsou v instalační šachtě vlhké klima a nepříjemný zápach, linoucí se pak do jednotlivých bytových jednotek. Vlivem vlhkosti také korodují ocelové rozvody, což má za následek jejich destrukci a později i havarijní stav vedoucí k nezbytné výměně. Drobné netěsnosti lze opravit, v případě častějších závad je však vhodné uvažovat o kompletní výměně potrubí za nové.Dobře zvolený materiál sníží hluk až na polovinu a zvýší životnost.

Ocelové potrubí se dnes až na některé výjimky převážně nepoužívá. Nejčastější náhradou jsou polypropylenové rozvody třídy C. Kladnými vlastnostmi tohoto materiálu je odolnost vůči teplotám až do + 95 ° C a agresivní vodě s pH od 2 do 12. Trubky mají vynikající mechanicko-fyzikální vlastnosti, jsou odolné vysokému tlaku, nekorodují a nezanášejí se. Rozvody pak doplňují tvarovky ze speciální mosazi. Hluk vznikající při protékání odpadní vody jistě znají všichni a většině z nich hluk není příjemný. Hluk způsobuje nejen protékající voda, ale i běžné mechanické rozkmitání trubky, kterou voda protéká. Vše může vyřešit odhlučněné vnitřní kanalizační potrubí, které však nelze provést dodatečně. Šíření zvuku vzduchem lze minimalizovat použitím speciálního zvuk pohlcujícího materiálu – minerálně zesíleného polypropylenu. Šíření zvuku hmotou také lze omezit použitím speciálního systému upevnění, u kterého se vychází z podpěrné a fixační objímky. Přitom lze použitím těchto materiálů a technik snížit hlučnost až o 50%.Celková rekonstrukce

Při celkové rekonstrukci se nejprve doporučuje vyměnit ležaté rozvody umístěné v suterénu domu. Při výměně stoupacích rozvodů (stupaček) se potom demontují dvířka instalační šachty, vypustí se voda z potrubí a nakonec se demontují i vodoměry. Následně se musí stávající rozvody vyřezat a instalovat nové tak, aby byly ve stejné výchozí poloze. Při instalaci svislých vodovodních rozvodů je vždy nutné spočítat správnou dimenzi potrubí. Lepší je potrubí o něco předimenzovat, než zvolit jeho slabší průměr. Velice důležité také je provést tepelnou izolaci stoupacích rozvodů. Po výměně stoupacího rozvodu vodovodu musí být vždy kromě tlakových zkoušek vodovodu provedena i revize ochranného připojení (čili uzemnění).Zcela nevyhovující olověné rozvody

Olověné rozvody vody se budovaly od konce 19. století až do roku 1950. I když se to zdá nemožné, v řadě starých rodinných domů se stále nacházejí. Podle platné směrnice musí být veškeré olověné rozvody pitné vody vyměněné nejpozději do konce roku 2013.


I když se v případě stoupaček jedná o rozsáhlou rekonstrukci, nemusíte se obávat její časové náročnosti. Práce jsou důkladně naplánované tak, aby vše proběhlo během jednoho dne. V souvislosti s výměnou stoupacích rozvodů se doporučuje provést i výměnu vnitřních rozvodů. Vzhledem ke zvýšenému tlaku vody se tak po výměně stoupaček vyhnete závadám vnitřních rozvodů, mezi které patří třeba jejich praskání. Výměna stoupaček je investicí, které rozhodně nebudete litovat ani vy ani vaši potomci.