Zateplení rodinného domu

 

 

Obvodové stěny starších cihlových domů způsobují svým sáláním pocit nepříjemného chladného průvanu a usnadňují společně s relativní vlhkostí vzduchu kondenzaci vody, jejímž důsledkem je provlhnutí stavebních prvků, čímž se připravuje živná půda pro plísně.

 

Je všeobecně známo, že podchlazené obvodové stěny působí negativně na pohodu a zdraví. Během topné sezony dochází na základě rozdílu mezi venkovní a vnitřní teplotou ke ztrátám až ve výši 40 % tepelné energie. V letních měsících dochází naopak k velkému přehřívání obvodového pláště, což má za následek nesnesitelné teplo v domech. Nelze přehlédnout celkový vzhled obvodových plášťů, který vyžaduje rozsáhlé sanační práce a finální architektonické řešení.


Zateplení domů (zateplení fasády, zateplení střechy, zateplení oken) jsou procesy, při kterých dochází k výraznému snížení tepelných ztrát. Tímto vzniká výrazná úspora nákladů na vytápění a obytných prostor domu. Zateplením domů se zároveň zvyšuje hodnota samotné stavby. Zateplením fasády se zvyšuje ochrana zdiva před klimatickými faktory (déšť, sníh, nadměrné teplo), které na dům působí.


Zateplením domů získáte:


- výraznou energetickou úsporu
- zlepšení technického stavu Vašeho domu
- vyšší životnost obvodového pláště budovy
- zlepšení zvukově-izolačních vlastností
- esteticky příjemnější dům
- zhodnocení ceny Vašeho objektu

 

 

Nejčastější postupy při zateplení domů:

- zateplení fasády
- zasklívání balkonů, lodžie
- zateplení oken
- zateplení střechy
- zateplení podlahy

 


Nejčastější problémy
- odstranění tepelných mostů

 

Tepelný most je místo v konstrukci obvodového pláště, jímž uniká větší množství tepla než v jeho okolí. Nejvíce se tepelné mosty nacházejí u ostění oken a v místech kolem lodžií. Uvnitř domů na ně poukazují zejména chladnější místa na zdech. V praxi se tepelné mosty zjišťují infrakamerou barevně zobrazující prostup tepla konstrukcí - tzv. termovizí.

 


Plíseň v rodinném domě


V poslední době se více mluví o problematice plísní v rodinných domech, a to především nezateplených. Plíseň se může objevit jak uvnitř domu, tak na jeho vnějším plášti. Objeví-li se plíseň vně, svědčí to nejčastěji o zatékání do budovy.

 

 

Vznik plísní v interiérech podporují zejména tito činitelé:- vysoká relativní vlhkost vzduchu
- nedostatečné větrání (proudění vzduchu)
- nízká povrchová teplota vnitřních stěnVysokou vlhkost v domě však můžete způsobovat i Vy sami:

- sušením prádla
- nepoužíváním digestoře či větráním při vaření
- nedostatečným větráním

 


Výše uvedeným problémům lze při kompletní rekonstrukci domů předcházet. Při navrhování a realizaci účinných opatření chceme zejména:


- dosáhnout optimální energetické úspory (zateplení fasády, zateplení střechy, výměna oken)

- stabilizovat konstrukci domu (ošetření spár, sanace odhalené výztuže a prasklin)

- zamezit zatékání do konstrukce domu (rekonstrukce střech, okapový chodníček, popř. hydroizolace spodní části stavby)

- navrhnout optimální řešení pro odvětrávání celé stavby (vzduchotechnika a její správná funkce, odvětrání kuchyní a koupelen)

- použít optimální technologie a materiály pro zateplování domů a fasád (Baumit, Caparol, Weber)