Zdroje tepla a teplé vody

 

Rekonstrukce rodinného domu se týká všech cihlových domů i rodinných domů z okálu. V případě promyšlených rekonstrukcí se majitel nebo-li investor zajímá nejen o zateplení, výměnu oken, ale také, aby snížil tepelné ztráty i celkové snížení nákladů na vytápění a ohřev teplé vody. Při snižování nákladů na topení a ohřev teplé vody hraje významnou úlohu i dobrá volba zdroje tepla a volba správného typu zařízení pro ohřev teplé vody.Solární střešní kolektory


Dají se instalovat nejlépe do systémů se samostatným zásobníkem TV (teplé vody) a zapojením solárních kolektorů do systému dochází k úsporám cca 30% nákladů na ohřev TV. Při zapojení do systému ohřevu OV (otopné vody) pak dochází k úsporám cca 10% nákladů. Výhoda trubicových systémů oproti deskovým je možnost výměny pouze porušené trubice a natáčení jednotlivých trubic, tudíž možnost instalace v horizontální nebo vertikální poloze. Při uvažování použití kolektorů je dobré stavbu předem připravit tzn. vytvořit prostupy na střechu, u plochých střech provést přípravu na osazení kotevních prvků, případně uvažovat s přitížením střechy pomocí typových stojanů zatížených např. betonovými dlaždicemi.