Izolace a zateplení domu

 

 


Zateplování stavebních konstrukcí může představovat jeden technologický krok při:

 


- výstavbě nových stavebních konstrukcí nebo významný proces při sanaci stavebních konstrukcí spojený se zvýšením jejich užitných vlastností (především tepelně izolačních) a životnosti.Zateplení v drtivé míře řešeno aplikací vnějšího kontaktního zateplovacího systému (ETICS) a zateplení konstrukce je pojímáno jako její celková revitalizace a je spojováno s opravou střechy, balkónů, lodžií a výměnou oken.

 

 


Proč zateplovat?


a. Zateplení představuje komplexnost pracovních operací, které prodlužují životnost bytového domu.

b. Zlepší jeho vzhled a ekonomiku provozu.

c. Zvýší hodnotu bytu, sníží náklady na vytápění.

d. Řeší tepelně technické problémy obvodového pláště.

e. Řeší statické a fyzikální problémy obvodového pláště.

f. Zabraňuje vzniku plísní a rosení.

g. Lepší izolace proti hluku.

h. Zábrana eroze obvodového pláště.

i. Zhodnotí celkovou kulturu vašeho bydlení.

j. Zabrání dalšímu chátrání objektu.

 Skladba zateplovacího systému

1. Obvodové zdivo
2. Lepící tmel
3. Polystyren
4. Připevňovací hmoždinka
5. Stěrka
6. Armovací tkanina
7. Penetrační nátěr
8. Strukturované omítka
9. Zátka

Technické informace:

 


Informace o koeficientu prostupu tepla sklem :S ohledem na opakující se dotazy zákazníků ohledně změny v hodnocení tepelně izolačních vlastností skel, zejména pak posuzování tepelné propustnosti skla uvádíme následující nejdůležitější informace.Vzhledem k ukončení platnosti ČSN 70 1621 (Izolační skla) a tím i metodiky stanovení tepelné propustnosti izolačního skla, končí i používání veličiny Kw.

 

Posuzování tepelné propustnosti izolačního skla je nyní řešené normou EN 673 (Výpočtová metoda), resp. EN 674 ( Ověření hodnoty měřením). Nově značená veličina Ug se díky nové metodice liší zpravidla o 0,1 [W/m2K], a to směrem k vyšší hodnotě.

 

V praxi to znamená, že do teď používané izolační sklo se sklem Planitherm Futur a s hodnotou Kw = 1,1 má nyní hodnotu Ug = 1,2 [W/m2K]V souvislosti s předpisy týkající se kritických povrchových teplot okna resp. skla (oblast rosení) určených pro obytné místnosti, kanceláře ap. upozorňujeme na možnost použití tzv. teplých rámečků (plast, nerez).

 

 


Realizace zateplovacího systému a vnitřních omítek s izolací