Termovize ve stavebnictví

 

 

 

Termovize ve stavebnictví

 

- obvodové pláště - termosnímek odhaluje tepelné mosty, nedokonalou izolaci, umožňuje kontrolu po zateplení, termosnímky ukáží únik tepla a tepelné ztráty

- střešní konstrukce - poškození střechy, detekce vlhkosti, nedostatečná izolace

- vnitřní části budov - tepelné mosty, detekce vlhkosti, podlahové vytápění, kontrola vysoušení zdiva

 

 

 

Termografie

Termografie ve stavebnictví umožňuje rychlý a bezkontaktní průzkum rozložení teplot na povrchu stavebních konstrukcí a používá se jí pro určení míst v obvodovém plášti, kterými dochází ke zvýšeným tepelným ztrátám, jak vlivem tepelných mostů, tak v důsledku nesprávného provedení spár a styků.Umožňuje nám taktéž stanovit tepelně technické vlastnosti obvodových plášťů budov a používá se při zjišťování skrytých vad staveb. Termografie je schopna s potřebnou přesností tyto poruchy nalézt a při jejich správném vyhodnocení je základním krokem pro efektivní návrh technického řešení a následně i pro kontrolu jeho realizace.

 

 

Termografická měření


Termografická měření ve stavebnictví lze provádět v závislosti na klimatických podmínkách, zpravidla od listopadu do března.

 


Vedle kontroly úniků tepla obálkou budov lze pomocí termokamery vyhledávat:- místa s rizikem tvorby alergenních plísní (termokamera a vlhkostní sonda)

- tepelně izolačních vlastností rozvodů tepla

- úniky teplonosného media podlahového vytápění

 

 

Termovizní snímky

 

Na termovizním snímku jsou teplotám přiřazeny barvy dle teplotní škály vpravo od snímku. Každý snímek obsahuje celé barevné spektum, kdy nejchladnějšímu místu na snímku je přiřazena černá barva a nejteplejšímu místu barva bílá.

 

Na snímcích pořízených z vnějšku objektu zjišťujeme tepelné úniky v místech dle teplotní škály směrem k vyšším teplotám a naopak u snímků pořízených zevnitř objektu hledáme chladná místa reprezentovaná barvami přiřazenými nízkým teplotám.

 

 

 

Zpracování výsledků termosnímkování

 

- po každém měření zákazník obdrží závěrečnou zprávu o provedeném termovizním měření spolu s originály termosnímků ve viditelném a IR spektru.

 

 

Termovizní měření - závěrečná zpráva

 

- pro stanovení ceny termovizního měření většího rozsahu nás prosím neváhejte kontaktovat pro vypracování  individuální cenové kalkulace

 

 

Snižování nákladů na vytápění a přípravu teplé vody

 

Jak dosáhnout, aby byl váš dům nebo byt ekonomický a náklady minimální?

 

- výměna oken nebo dveří

- zateplení fasády, střechy a sklepa

- snížení nákladů na ústřední topení ÚT a přípravu teplé vody TÚV

- kontrola, zda za elekřinu a plyn neplatíte dodavateli zbytečně moc

 

 

Naše služby termovizníního měření

 

Rozsah poskytovaných termovizních měření ve stavebnictví, energetice, strojírenství a letecká termografie.

 

 

Podmínky měření - podmínky pro zhotovování termosnímků z exteriéru u staveb jsou následující

 

- nejvhodnějším obdobím je zima od října do dubna

- venkovní teplota méně než 5 °C

- 12 hod. před měřením a v jeho průběhu by nemělo na měřený objekt svítit slunce - přímý sluneční svit,

- rozdíl teplot interiéru a exteriéru minimálně 15 °C (optimální je 20 °C a více), alespoň 24 hod. před měřením

- v objektu jsou důležitá zavřená okna a dveře na vnějším plášti budovy

- 24 hod. před měřením a v jeho průběhu by nemělo pršet

- měření nemůže být prováděno za hustého sněžení

- rychlost větru nesmí přesáhnout 3 ms-1, tj. 10 km/h

 

 

 

Ceník služeb termografie a samostatných služeb termovize

 

- samostatný termosnímek od 150 Kč / kus

- hodinová sazba termovizní měření od 700 Kč, za každou započatou hodinu práce

- závěrečná zpráva o provedení termovizního měření od 500 Kč

- dopravné 10 Kč / km vzdálenosti

- poštovné dle tarifu České pošty

 

 

* Pro držitele průkazu ZTP/P poskytujeme slevu 10% z celkové ceny zakázky. Ceník služeb termografie je platný od 1. září 2012. Uvedené ceny jsou tedy konečné.

 

V případě bližších informací ohledně termovize či zjištění stavu úniku tepla nás můžete kdykoliv kontaktovat.