Sanace vlhkého zdiva


SYSTÉM SANACE ZAVLHNUTÉHO ZDIVA


1. Popis systému

– injektážní prostředek k odstranění vzlínající vlhkosti v zdivu.

– nástřik – spojovací můstek pod sanační jádrovou omítku.

– sanační, prodyšná, vodoodpudivá, tepelně izolační, jádrová omítka umožňující volný přechod vlhkosti ze zdiva do okolí.

– prodyšná, vodoodpudivá štuková malta na zarovnání povrchu jádrové omítky.

– silikátový penetrační nátěr pod nátěr.

– silikátová vodoodpudivá paropropustná barva s nízkým difúzním odporem určená na finální barevnou úpravu sanačních omítek.
2. Charakteristika


Mezi nejčastější příčiny vzlínání zemní vlhkosti do zdiva patří chybějící, nevhodná, resp. poškozená izolace zvětralé pojivo mezi cihlami. Opakující se chemické a fyzikální procesy jako vzlínání vlhkosti v zdivu, přeměna vody na led, rozpouštění a krystalizace solí, chemické reakce se vzdušnými oxidy apod. vyvolávají v omítce a zdivu tlaky, které způsobují postupné rozpadávání stavebního materiálu. Destrukční jevy jsou spojené s tvorbou mechu, plísní apod. Poškození stavby může být ještě větší při použití nevhodných stavebních hmot např. parotěsné nátěry apod. Následkem vlhnutí zdiva staveb je kromě destrukce stavebního materiálu a hygienické závadnosti také zvýšení nákladů na vytápění objektu, protože teplo se spotřebuje na vysoušení zdiva.
3. Návod k použití


3.1. Příprava zdiva – staré zavlhlé omítky je nutné odstranit s přesahem 0,3 m nad nejvyšší hranici zavlhnutí. Spáry ve zdivu je třeba vyškrábat a poškozené resp. vypadané zdivo nahradit novým. Celou plochu je třeba očistit drátěným kartáčem a ostříkat tlakovou vodou.

3.2. Beztlaková chemická injektáž
Princip spočívá ve vytvoření horizontální vodoodpudivé zóny pomocí beztlakové chemické injektáže prostředkem.

3.3. Nanesení sanační omítky
Po injektáži je potřeba na stěnu aplikovat omítkový systém. Tento systém se skládá z nástřiku, jádrové omítky, tenkovrstvé omítky a minerálního nátěru. Prostřednictvím vysokého obsahu pórů zabezpečí intenzivní vysychání zdiva. V průběhu několika měsíců zdivo úplně vyschne.

3.4. Příprava a aplikace hmot
- se nalévá opakovaně do vrtů (konví) vždy po vsáknutí předchozí dávky. Nalévat při teplotách zdiva a prostředí nad + 0o C. Přípravek neředit - je dodáván v aplikační konzistenci. Spotřeba 15 až 25 l / m2. Podle výkresů (doporučení) provedeme v jedné řadě vrty vrtákem průměr 30 - 40 mm se sklonem 15 - 25% od horizontální roviny. Hloubka vrtů je o cca 100 mm kratší než tloušťka zdiva, rozteč vrtů je 150 mm.

– nástřik se nanáší na očištěné a dokonale navlhčené zdivo zednickou lžící šachovnicově na 1/2 celkové plochy. Nástřik se připraví rozmícháním práškového s čistou vodou na běžně používanou hustotu.

– se nanáší po jednom dni od nanesení nástřiku na opětovně navlhčený podklad. Maximální tloušťka sanační jádrové omítky je 3 cm. V tloušťkách nad 3 cm se omítka nanáší ve více vrstvách. Po nanesení se omítka zatáhne do roviny latí.


Postup míchání omítky: do samospádové míchačky se nalije 18 litrů vody, přidá se 1 pytel = 25 kg (86 litrů suché omítkové směsi) a míchá se 5 –7 minut. Podle velikosti míchačky se přidávají celé násobky uvedených množství. Po 3 minutách míchání se dodatečnou vodou (cca 2 – 5 litrů) upraví konzistence malty tak, aby stála na lžíci. Nesmí z ní stékat. Celková doba míchání nemá překročit 10 minut. Mícháme vždy víc pytlů najednou a maltu dáváme do maltovnice, odkud se odebírá na další zpracování.

– vyrovnávací sanační štuk se připraví smícháním práškové směsi  s čistou vodou. Nanáší se na zatvrdlou jádrovou omítku minimálně 5 dní starou. Na 25 kg práškové směsi přidáme 5 – 6 litrů vody tak, aby hustota po 3 minutách míchání byla vhodná na nahazování zednickou lžící. Tloušťka vyrovnávací vrstvy je 2 – 4 mm.

Definitivní barevná povrchová úprava sanační omítky se provádí silikátovými, vodoodpudivými, paropropustnými barvami, které nebrání volnému průchodu vlhkosti ze zdiva přes sanační omítku do okolí. Nanášejí se ve dvou vrstvách natíráním nebo stříkáním. Pod nátěr se aplikuje penetrátor .

Upozornění :
Sanační systém je možné aplikovat jen při celodenních teplotách nad 5°C.