Zateplení fasády | výměny oken a vstupních dveří

 

 

 

Zateplení fasády

 

Fasáda má především chránit před povětrnostními vlivy a tepelně izolovat dům. Správně provedená fasáda domu má i protihlukové vlastnosti a v neposlední řadě i výrazný estetický dopad. Kvalitní fasáda vám zajistí dlouhou životnost celé budovy.Před zateplením domu musíme zbavit povrch od nečistot, plísní a hub. Je také nutné předem odstranit bleskosvody, okapy, antény a atd. Zateplení musí být připevněno na dobře soudržné povrchy, to platí především pro zateplovací systémy s větší hmotností. Jestliže je fasáda vlhká, je velmi vhodné zajistit sanaci, jinak bude účinnost nové fasády výrazně snížena.Volba vhodného materiálu zateplovacího systému se určuje mírou nerovnosti fasády. Pro povrchy do nerovnosti 1-2 cm/m můžeme použít např. pěnový polystyren. Pro povrchy s většími nerovnostmi pak např. minerální vlnu.

 


Provětrávané fasády (tzv. předsazené)

U této fasády se mezi obkladem a tepelnou izolací ponechává několik centimetrů široká vzduchová bublina, která provětráváním zajišťuje odvádění případné vlhkosti z izolační vrstvy. Svým využitím je vhodná především pro zateplení malých rodinných domků a rekreačních zařízení, stavěné většinou svépomocí.

 Kontaktní fasády

V současné době patří k nejpoužívanějším fasádním technologiím. Tepelná izolace je v tomto případě řešena spojením omítkové vrstvy s původním zdivem nalepením polystyrénových desek (desky z extrudovaného polystyrenu, fasádního pěnového polystyrenu) nebo desek z minerálních látek. Na ni se nanese špachtlovací hmota, kterou překryjí ještě dvě vrstvy omítek. Výsledkem je pak celistvé zateplení celé fasády bez existence tepelných mostů. V současnosti se tloušťka izolace doporučuje alespoň 9 – 16 cm.

 


Transparentní fasády

Tato technologie je obdobná jako u kontaktních fasád. Na rozdíl od ní, jsou zde použity speciální materiály, které nepropouští sluneční paprsky pod větším úhlem než 25 stupňů. Tato vlastnost umožní ohřev zateplení na podzim a v letním období menší propustnosti slunečních paprsků na povrch, kdy se jich většina odrazí zpět. Realizace transparentní fasády je finančně náročnější než u jiných fasád.Tepelně izolační omítka

Pod tímto pojmem si představme takovou omítku obsahující kuličky pěnového polystyrénu. Její účinky jsou několikrát menší, než při běžném způsobu realizace zateplovacích systémů. Izolační omítka se ještě přetře jednou vrstvou k lepší ochraně domu. Tloušťka omítky se pohybuje mezi 2-5 cm, přičemž riziko vzniku možného požáru u této technologie nehrozí.

 

 

Výměna oken a dveříNedostačující výplně okenních a dveřních otvorů mohou za cca 50% úniků tepla z domu. Okna, nejen že mají zabránit zbytečným únikům tepla, ale také plní funkci estetickou, kdy dodávají typický ráz celkovému vnějšímu vzhledu domu. Také zastávají jistou funkci v komunikaci s okolím, jsou také prostředkem pro přivádění světla dovnitř domu a roli hrají i při výměně vzduchu za čerstvý z venkovního prostředí. Pokud si uvědomíme, že okna a dveře v celkovém součtu vnější obálky domu nezabírají takovou rozlohu, je výměna oken dosti zásadní činností ve snížení úniků energie.Než přistoupíme na výměnu oken a okenních rámů, musíme se přesvědčit (v závislosti na finančních a jiných možnostech) o tom, jestli je výměna oken vůbec potřeba. Třeba by postačovalo pouze vyměnit okenní skla nebo přidat těsnění mezi jednotlivé části oken či aplikovat na okna nátěr na bázi plastů). Pokud jsou tepelné ztráty výrazně nadprůměrné a z oken tzv.táhne, není co řešit. Většinou teplo prochází netěsnostmi mezi okenním rámem a křídlem, či okenním rámem a těsněním.Investice do nových oken je mnohonásobně menší záležitostí než investice do zateplení fasády.

 


Výměna oken

Okno dnes není pouze výplň stavebního otvoru a správný výběr není úplně jednoduchý. Při výběru je třeba zohlednit poměr pevných a otevíratelných částí, způsob členění oken, konstrukční řešení rámů, použitý materiál, způsob osazení okna do stavebního otvoru, druh použité skleněné výplně, způsob zastínění oken, životnost a uživatelskou pohodlnost a spolehlivost.Díky správně zvoleným oknům je možné uspořit až 40% běžných tepelných ztrát. Díky tomu je možné dnes získat finance na kvalitní okna z dotačních programů. Je třeba počítat s tím, že obvodový plášť domu má vždy lepší tepelně izolační vlastnosti, než okna. Proto je třeba uvažovat nejen nad kvalitně zvolenými okny, ale důležitými faktory jsou také jejich umístění vůči světovým stranám, jejich velikost a způsob otevírání.Pro snížení tepelných ztrát je například vhodné umístit pouze jedno velké okno namísto několika menších a stejné celkové ploše. Vždy je třeba řešit problém tepelných ztrát a větrání. Proto je dnes většina moderních oken vybavena možností mikroventilace, z hlediska stavebního je zase možné větrání řešit použitím rekuperaci vzduchu, kdy škodliviny, nežádoucí mikroorganismy, alergeny a vlhkost odcházejí ven, aniž by docházelo ke změně teploty.

 


Výměna dveří - vchodové dveře


Vchodové dveře jsou jakousi vizitkou domu, která dokáže pozvat dovnitř nebo odradit od vstupu. Ačkoliv se to zdá protichůdné, nejideálnější je, pokud vchodové dveře dokáží pozvat dál Vaše přátele a zároveň od vstupu odradí zloděje. Dveře mohou být jakousi výkladní skříní Vašeho úspěchu, dotváří celkový vzhled Vašeho domu, ale důležitá není pouze stránka estetická, ale zejména stránka funkční.Vchodové dveře by měly být snadné na ovládání a zároveň by měly poskytovat vysokou bezpečnost před nežádoucím vniknutím do objektu. Výběr vhodných dveří je vhodné konzultovat s pojišťovnou tak, aby použité dveře vyhovovaly jejím požadavkům. V současné době jsou prakticky nutností vchodové bezpečnostní dveře. Jejich montáž zabezpečují kvalifikované firmy, které mohou pro každý případ navrhnout individuální řešení. Bezpečnostní dveře se dělí do 4 skupin podle poskytované bezpečnosti. Skupina 1 poskytuje základní ochranu, skupina 4 ochranu velmi vysokou.

 Základní vlastnosti bezpečnostních dveří:


- zesílené ocelové zárubně, masivní panty a otvory pro uzamykací čepy

- speciální vyztužená konstrukce

- několikanásobný zamykací systém

- kvalitní zámek s cylindrickou vložkou

- klíče umožňující kopírování pouze s bezpečnostní kartou

- bezpečnostní řetízek

- bezpečnostní kukátko

 


Interiérové dveře


Interiérové dveře jsou zejména interiérovým doplňkem, avšak zapomínat bychom neměli ani na jejich funkčnost. Základními kritérii pro výběr vhodných interiérových dveří je zejména jejich tvar, způsob otevírání, funkčnost, členění, materiál, povrchová úprava a případné prosklení. Výběr je možné provést z typové nabídky jednotlivých výrobců nebo je možné si dveře nechat vyrobit na míru podle návrhu architekta. Toto řešení je ovšem podstatně dražší.


Dveře by měly ladit jak s nábytkem v místnosti, tak s povrchem podlahy. To se může ukázat jako velmi obtížné, někdy dokonce nemožné, proto se často přistupuje ke zvolení vhodného kontrastu namísto sladění.


Velikost dveří odpovídá jejich umístění a účelu, přičemž nejmenší šířka vnitřních dveří je 60 cm. Jako významný architektonický povrch je možné použít dveře dvoukřídlé, případně posuvné, skládací či shrnovací. Je vhodné, aby všechny dveře v domě měly stejné či podobné tvary, případně alespoň základní rysy.Materiálem pro výrobu vnitřních dveří bývá nejčastěji dřevěný masiv, folie nebo dýha. Tyto materiály působí příjemným dojmem, navíc pokud jsou doplněny o prosklení, pak příjemně odlehčují a osvětlují prostor. Dveře z masivu se dnes využívají zejména při rekonstrukcích starších staveb. U novostaveb převládá použití dveří pokrytých dýhou, která nabízí věrnější design, nebo folií, která nabízí nižší cenu.