Zateplení střechy a stropu | izolační materiály

 

 


Pokud víme, teplo z vytápěného domu má směr stoupající vzhůru a jediné co mu posléze brání v cestě uniknout je právě střecha. Na tuto část domu se se zateplením často zapomíná a to není dobře - propustností tepla skrz střechu můžeme přijít až o 15% tepla. Především díky tomuto důvodu patří k hlavním činnostem mezi jednotlivými součástmi v komplexním zateplení domu.Zprvu je dobré se ujisti o tom, zda-li stávající konstrukce ještě splňuje všeobecné požadavky, nebo jestli nebude potřeba stávající střechu strhnout a postavit novou. Poté se můžeme pustit do samotné tepelné izolace.Tepelné ztráty bývají nejvyšší u šikmých střech, protože svojí rozlohou předčí střechy ploché. Ty jsou ale z hlediska životnosti velmi nehospodárné, kdy velmi často propouštějí vlhkost. Jistou roli může sehrát fakt, že se v budoucím čase rozhodneme pro zbudování podkrovních obytných prostor.Ve volbě správné technologie pro zateplení střechy mám dvě možnosti, buďto zvolit konstrukci odvětrávanou, nebo konstrukci neodvětrávanou. Aplikace je u obou možností stejná. Spočívá ve vkládání izolačního materiálu mezi krokve. Materiál pro zateplení střechy je ve formě minerální nebo skelné vaty, či termoreflexní folie (spec. Hliníková folie).

 


Stavba rodinného domu

Jistým rizikem mohou být pro zateplení střešní okna, jejichž stav musíme ještě před samotnou realizací důkladně zhodnotit a rozhodnout, jestli nepotřebují vyměnit či nově osadit. Pokud tento krok přehlédneme, může dojít k velkým ztrátám podobného rozsahu, jako ve stavu ještě před samotnou realizací.

 


Zateplení podkroví

Při přestavbě podkroví si můžeme zvolit, jak zateplení budeme realizovat. Jestli se ale rozhodneme pro úpravy spojené se zvětšením či zmenšením rozlohy podkroví, musíme splnit jisté minimální požadavky všeobecně předepisované pro novostavby. Bude také nutné splnit úroveň jistých parametrů konstrukce domu, jež se obrazí v rozhodnutí pro získání stavebního povolení. Zkrátka bude nutné prokázat, že stavba splňuje parametry stanovené příslušnými normami.Pro zateplení podkroví můžeme použít kontaktní fasády, ale i provětrávané fasády, které jsou vhodné v takových případech, kdy pojistná folie nepropouští ven z podkroví vlhkost. Nejčastěji používaným materiálem jsou dřevěné nebo sádrokartonové desky.

 


Zateplení stropu

Zateplením stropu pomůžeme v omezení úniků tepla, které stoupá vzhůru a jediné co mu může bránit v propustnosti je střecha, jejíž energetické parametry nemusí být dostačující. Zateplení stropu se většinou realizuje jen na první stropní konstrukci hned pod úrovní střechy, ostatní stropy zůstávají bez zateplení. Tato technologie je vhodná pro ty, kteří nemají záměr využívat půdní prostory jako obytné a nejsou tudíž ve většině případů vytápěné. V takovém případě je zateplení stropu nebo podlahy dokonce vysoce žádoucí a ještě s malou výhodou, a tou je velmi nízká cena.Izolační materiály

Izolační materiály prošly a stále procházejí jistou proměnou vlivem nároků nových izolačních technologií a vývoji nových trendů ve stavebnictví.Expandovaný pěnový polystyren (EPS)

Tento materiál funguje na bázi polymerace styrenu, který se postupně zpevňuje a nakonec se vytvaruje do bloků. Nezbytné je do materiálu přidat ochranné látky proti hoření.Při samotném procesu zateplení se spojuje se základovou vrstvou pouze lepení nebo mechanickým lepením. Vhodné je použití více vrstev polystyrenu a zbavit se tak liniových tepelných mostů. Mezi jeho další klady patří nízká pořizovací cena a dostupnost. Nevýhodou je, že jej nemůžeme dlouhodobě vystavit vlhkosti.Extrudovaný polystyren (XPS)

Tento materiál se vyrábí a prodává nejčastěji ve formě desek s hranou nebo polodrážkou. Samotný materiál má pórovitou strukturu uzavřenou, tím pádem nenasákne vlhkost a je tudíž vhodný pro použití ve vlhkém prostředí. Polystyren má dostatečnou pevnost a je dobré jej chránit před UV zářením, které na něj dlouhodobě působí. Ve stavbě tohoto materiálu hrají také roli retardéry hoření.Pěnový polyuretan (PUR)

Pro tento materiál se ve stavebnictví také používá výraz tvrdá polyuretanová pěna. Tento izolační materiál má velmi nízkou tepelnou vodivost, a to díky výraznému omezení sálavé složky v pěně a redukce šíření tepla. Vysoká hustota jednotlivých složena hranici mezi polyuretanem a vzduchem hraje také velkou roli v efektivitě a úsporám energie.

 Minerální vlna (minerální vata)

Jako stavební materiál, je u nás velmi rozšířená také pod názvem kamenná vlna. Je vysoce odolná proti vysokým teplotám a díky paropropustnosti může dům tzv. dýchat. Případná zkondenzovaná vlhkost se v obvodové zdi může odpařovat do venkovního prostředí.Suroviny, ze kterých se vlna vyrábí, pocházejí z různých hornin, které ovlivňují konečné vlastnosti výrobku. Původní surovinou je buď křemen, poté výrobou vznikne skelná vlna, nebo čedič, poté výrobou vznikne kamenná vlna.

- Skelná vlna – vzniká tavením křemene, kdy jsou do jemných vláken vstřikovány pojivé složky jako hydrofobizační oleje, protiplísňové přísady atd.. Neměla by být dlouhodobě vystavována vlhkosti.

- Kamenná vlna - vzniká tavením čediče, kdy jsou do jemných vláken vstřikovány pojivé složky jako hydrofobizační oleje, protiplísňové přísady atd.. Neměla by být dlouhodobě vystavována vlhkosti.Ostatní izolační materiály


Na trhu se samozřejmě nachází i jiné izolační materiály, které si ještě bohužel nezískali množství zákazníků. Ve spoustě případů je to jen díky jejich vyšší pořizovací ceně. Jedná se především o pěnové sklo či vakuovou izolaci.


Pěnové sklo – se pro svoji pevnost používá také k izolaci podlah, které jsou nadměrně zatěžované. Ve využití se uplatňuje ve stavbě nízkoenergetických a pasivních domů.Vakuová izolace – touto metodou lze docílit mnohem lepších výsledků než u ostatních, kde se na celkové propustnosti tepla významně podílí vzduch. Výrobci vakuové izolace docilují až 99,9 procentních hodnot vakua. Tím je výrazně omezen dominantní vliv tepelné vodivosti vzduchu.Izolace z přírodních materiálů – hojně jsou využívané technické rostliny, jako je např. konopí. Díky recyklovanému papíru můžeme vyrobit celulózu, přičemž ten je v základu rozdrcené dřevo. Nabízejí se i prastaré přírodní materiály, hojně využívané našimi předky, jako je sláma, ačkoli z velké části dominovala skladbě zdících materiálů, nepálených cihel (tzv. vepřovice). Ještě ve starším období se sláma používala jako střešní krytina.