Opravy a izolace střech

 

 

 

Střecha je významnou součástí domu, na kterou se často při rekonstrukci rodinných domů zapomíná. Opravy střech patří mezi činnosti prováděné v rámci zateplování, izolaci střech a řešení problémů se zatékáním. Střecha by se měla kontrolovat cca 2x ročně, a to i v případě, že nejsou viditelné žádné známky zatékání. Doporučuje se kontrola zejména po zimě, kdy je možno odhalit mnoho skrytých nedostatků.


V rámci opravy plochých střech jsou prováděny tyto činnosti:

- opravy stávající střešní krytiny
- zateplení střechy izolačním polystyrénem, minerální plstí nebo climatizerem
- hydroizolace střech
- položení nové střešní krytiny
- celkovou rekonstrukci střech
Kvalitní projekt jako předpoklad kvalitní střechy


Základním krokem při řešení jakékoliv situace související s opravou nebo rekonstrukcí střechy je oslovení odborníka - projektanta k vypracování kvalitní projektové dokumentace. Před samotným návrhem projekčního řešení se provádí analýza stávající střešní konstrukce a zpracování posudku o způsobilosti nebo sanaci jednotlivých materiálů střechy.


Dále je potřeba posoudit statickou způsobilost celé střešní konstrukce. Důležitým krokem je také správný výběr tepelné izolace střechy podle toho, zda bude střecha účelová, nebo ne. Tloušťka tepelné izolace střechy musí být navržena tak, aby i v nejnižších místech střechy (jako jsou odtokové žlaby nebo střešní vpusti) byla vrstva v tloušťce odpovídající tepelně-technickým požadavkům.Pro opravy a rekonstrukce střech navrhujeme následující technologie:


- instalaci živičných nastavovaných pasů s keramickým posypem
- instalaci PVC folie
- zateplení střešními izolačními deskami z polystyrénu nebo minerální vaty
- zateplení např. Climatizerem Plus
- konstrukce nových valbových střech