Brány, ploty a garážová vrata

 

 

Pojezdové brány nesené, nesené na koleji a křídlové brány

 

Pojezdové brány nesené jsou dnes nejčastěji montovanými branami. Konstrukce se navrhují individuálně pro privátní i průmyslové použití. Jsou vhodné do všech klimatických podmínek a nevyžadují prakticky žádnou údržbu. Mechanická část má speciální konstrukci s vysokou a dlouhodobou spolehlivostí.

 

 

I. Ovládání bran - lze provádět manuálně-ručně, nebo dálkovými ovladači automatických pohonů mnoha typů.

 

 

II. Výroba na míru - nesené brány se vyrábí na míru dle potřeb zákazníka od šířky průjezdu 2,5 m do 12 metrů.

 

 

III. Provedení konstrukce brány


- jen rámová konstrukce pro individuální výplň

- rám brány vč. dřevěné výplně dle našich podkladů nebo přání zákazníka

- rám brány vč. ocelové výplně EKO a CLASSIC

- rám brány vč. kované výplně STYL

- rám brány vč. kované výplně LUX

- rám brány vč. panelové průmyslové výplně

 

 

IV. Povrchová úprava bran


- základní nátěry

- trýskání, zinkování šopováním a finální nástřiky

- žárové zinkování a spec. úprava práškovými barvami

 

 

Co určitě nepodcenit ?


a, správné vytýčení trasy oplocení
b, architektonická vazba mezi objektem a oplocením
c, výběr vhodného materiálu
d, zohlednění údržby při výběru oplocení
e, výškové uspořádání s okolní zástavbouCo je dobré vědět ?


Pro stavbu nového plotu není nutné vyřizovat stavební povolení, ale postačí jen ohláška na příslušném stavebním úřadu. V každém případě bychom však měli mít vypracovanou projektovou dokumnetaci a budoucí plot by měl být zaměřen geodet. Navíc platí, že plot by měl jeho stavebník stavět na svém pozemku, nikoli za hranicí pozemku souseda. Nový plot vlastní ten, kdo jej postavil.Co říká stavební zákon ?

Stavební zákon doslova říká, že „oplocení nesmí svým rozsahem, tvarem a použitým materiálem narušit charakter stavby na oplocovaném pozemku a jejího okolí a nesmí zasahovat do rozhledového pole připojení stavby na pozemní komunikace (§ 12, odst. 2). Provedení oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost osob včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace a účastníků silničního provozu (§ 12, odst. 3)

 

 

Co Vám nabízíme ?

V dnešní době je znát, že investoři se začali důkladně zabývat vzhledem oplocení svého pozemku. Dodavatelné stavebních materiálů udělali v tomto směru opravdový kus práce a my se snažíme v tomto trendu pokračovat.Naše pohony se vyznačují nejlepší kvalitou materiálů, vysokou bezpečností provozu a vynikajícím designem. V případě bližších informací nás můžete kdykoliv kontaktovat.