Program - Zelená úsporámDotace s komplexním zpracováním


Máme pro Vás efektivní řešení zpracování dotací v souvislosti s programem Zelená úsporám.

 Proces zpracování dotace na klíč je následující1. FÁZE

- administrativní posouzení Vaší žádosti o dotaci na základě vstupního formuláře

- technické posouzení žádosti a vyhodnocení stavu

- zajištění kvalifikovaných informací o stavu nemovitosti technikem - (dle rozsahu prací v rámci průzkumu objektu)

 


2. FÁZE

- zajištění výpočtu úspor pro dosažení dotace a její potenciální výše (cca 7 500,- Kč paušální poplatek)

 

- zpracování celé administrativní a technické zprávy (vyhodnocení a navržení dalšího postupu)

 

- poptání výrobců materiálů, technologií a realizačních společností pro následnou realizaci projektu

 

- předložení nabídek od kvalifikovaných dodavatelů k Vašemu výběru

- zpracování projektové dokumentace autorizovaným projektantem (cena dle náročnosti projektu)**

 

- zpracování energetického auditu a zprávy pro zajištění podání žádosti na fond (audit u bytových a panelových domů) ***

 

- zajištění profinancování nákladů na projektovou dokumentaci z dotací technické asistence SFŽP3. FÁZE

- zpracování komplexní žádosti na SFŽP - (od 10 000 až 14 000,- Kč), paušální poplatek dle náročnosti zpracování projektové dokumentace a dle podkladů, které žadatel pro projekt dodá

- koordinace stavebních prací a dohled na správnost celého průběhu

Náklady na zpracování výpočtu a projektové dokumentaci, budou žadateli proplaceny bankou po podání žádosti na SFŽP. Dotace na tuto činnost byla prodloužena.

 

** cena je stanovena na základě doložené výkresové dokumentace od žadatele projektu. V případě, že není dokumentace k dispozici, je třeba zajistit nový zákres od projektanta

 

*** cena je stanovena dle náročnosti energetického auditu

 Záruky, garance

Zajištění dotací na klíč je realizováno na základě smlouvy o expertní pomoci. V rámci této smlouvy je související činnost založena na zkušenostech a připravenosti metodiky projektu Zelená úsporám.

 

V rámci této smlouvy a záruky je naše činnost založena na:

 

- důkladná příprava projektu – technická i administrativní činnost

 

- řízení nákladů – sledování nákladů žadatele

 

- spolupráce se subjekty schválenými na SOD a SVT

 

- informovanost o projektu – technická a administrativní správa celého projektu včetně zapracování souvisejících podmínek a spolupráce s odborníky,

 

- projektové řízení – příprava projektu s ČKAIT inženýry a projektanty

 

- kvalita provedení projektu – zajištění proveditelnosti projektu, dohled nad realizací, závěrečná zpráva a zajištění proplacení realizace projektu fondem

 

- reference z provedených projektů - zajišťování služeb pro významné stavební společnosti a jejich klienty

 

Postup realizace vyřízení administrativní a technické správy:Postup realizace dotace pro žadatele u rodinných domů

Postup dotace celkem v 9 krocích. V následujících 9 bodech uvádíme postup při zpracování žádosti o dotaci na klíč a její realizaci.

 


1. Požadavky žadatele

- dotaz či požadavky žadatele na zateplení - definování rozsahu

- jaký rozsah a výše dotace je dosažitelný


2. Prvotní informace od žadatele

- online dotazník pro žadatele - prvotní seznámení s Vašimi požadavky


3. Analýza projektu žadatele

- vyhodnocení požadavků žadatele - zařazení do informačního systému

- vyhodnocení reálnosti celého projetu

- návrh smlouvy pro zajištění expertní pomoci - dotací na klíč - zaslání e-mailem

 


4. Projektový team

- technické zaměření nemovitosti žadatale - technik z daného regionu

- upřesnění projektu - upřesnění požadavků na místě s technikem

- technická příprava projektu - prvotní vyhodnocení reálného dosažení dotace

- výběr vhodného dodavatele SOD nebo jeho navržení
5. Odborné PORADENSTVÍ a PODPORA

- ČKAIT auditor - předběžný výpočet pro stanovení rámce dotací

- ČKAIT auditor - návrh opatření v rámci dosažení k dotacím včetně vhodných materiálů a technologií

- konzultace s klientem nad výpočetm (příprava dalších variant)

- projektový management

- úhrada za provedený předběžný výpočet žadatelem
6. Dotační management

- projektová dokumentace - ČKAIT projektant

- technická zpráva objektu ČKAIT auditor

- aktualizace výpočtu dle projektové dokumentace ČKAIT auditor

- povinné přílohy žádosti o dotaci

- zpracování a předání žádosti o dotaci

- platba za zpracování konečného auditu a projektu žadatelem


7. Podání žádosti o dotaci na SFŽP

- kontrola všech dodaných dokumentů s pracovníkem SFŽP

- předání dokumentací

- lhůta 10 týdnů na dotační příslib od SFŽP8. Vyhodnocení realizace dotace a projektu

- po dokončení převzetí všech podkladů k provedenému opatření a zajištění vyhodnocení

- závěrečná zpráva pro SFŽP a podpis smlouvy žadatele o dotaci s SFŽP

- po podpisu smlouvy do 3 týdnů proplacení dotace na účet žadatele


9. Proplacení dotace žadateli

 

 

 

Kdo může žádat o dotace ?

Program je určen vlastníkům rodinných a bytových domů. Kromě fyzických osob se do něj mohou zapojit také společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která je majitelem nebo spolumajitelem obytné budovy a je takto zapsána v katastru nemovitostí a která bude rodinný nebo bytový dům po dobu 15-ti let užívat k bydlení nebo poskytování bydlení.


žadatelé

- fyzické osoby
- společenství vlastníků bytových jednotek
- bytová družstva
- města a obce (včetně městských částí)
- podnikatelské subjekty
- případně další právnické osobyZelená úsporám a památkově chráněné budovy


Na dotaci mají nárok i vlastníci budov, které jsou prohlášeny kulturními památkami nebo se nacházejí na území památkových rezervací a zón. Možnost provádění úprav je však u těchto staveb výrazně omezena. Všechny zamýšlené úpravy u nich podléhají předchozímu projednání ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči. Státní fond životního prostředí proto doporučuje vlastníkům takových staveb, aby se o zvažovaných úpravách nejprve poradili se specialisty příslušného územního pracoviště Národního památkového ústavu nebo odboru státní památkové péče.Upozorňujeme, že Státní fond životního prostředí nemůže nést odpovědnost za přípravu opatření, která se následně podle zákona o státní památkové péči ukážou jako problematická. Není ani oprávněn posuzovat specifické otázky památkové péče.Kde je možné žádat o dotace ?


Na krajských pracovištích Státního fondů životního prostředí podávají žádosti o podporu právnické osoby a fyzické osoby podnikající (podnikatelé, bytová družstva apod.). Fyzické osoby nepodnikající (majitelé rodinných domů apod.) si na krajských pracovištích pouze nechávají prověřit projekt, odborný posudek a krycí list v oblasti A (zateplení) a B (pasivní domy).- Jihočeský kraj - Mánesova 3a, 371 03 České Budějovice
- Jihomoravský kraj - Šumavská 31, 612 54 Brno
- Karlovarský kraj - Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary
- Královéhradecký kraj - Československé armády 383, 500 01 Hradec Králové
- Liberecký kraj - Voroněžská 144, 460 01 Liberec 3
- Moravskoslezský kraj - Českobratrská 7, 702 00 Ostrava 2
- Olomoucký kraj - Wellnerova 7, 779 00 Olomouc
- Pardubický kraj - Pernerova 168 (budova Chemingu), 530 02 Pardubice
- Plzeňský kraj - Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
- Praha - Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
- Středočeský kraj - ulice Osvobozených politických vězňů 339, 340, 272 02 Kladno
- Středočeský kraj - Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
- Ústí nad Labem - Stroupežnického 7, 400 01 Ústí nad Labem
- Kraj Vysočina - Havlíčkova 111, 586 02 Jihlava
- Zlínský kraj - Budova 51, areál Svit , 760 01 Zlín


- podrobnější kontakty naleznete ZDE

 


Na pobočkách bank pověřených administrací žádostí o podporu z programu Zelená úsporám podávají žádosti pouze fyzické osoby nepodnikající.


- Česká spořitelna, a. s.
- Českomoravská stavební spořitelna
- ČSOB
- Hypoteční banka
- Komerční banka, a. s.
- LBBW Bank CZ, a. s.
- Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.
- Poštovní spořitelna
- UniCredit Bank ČR, a. s.


- podrobnosti o pověřených bankovních subjektech naleznete ZDE