Zámková dlažba | venkovní

 

 

Pokládka zámkové dlažby


Provádíme pokládku zámkové dlažby při výstavbě a rekonstrukcích rodinných domů a inženýrských staveb. Pracujeme jako subdodavatel stavebních firem a také jako přímý dodavatel. Máme zkušenosti z akcí různého rozsahu. Objednávky na pokládku zámkové dlažby přijímáme nepřetržitě, snažíme se vyhovět všem zákazníkům a realizovat stavby v krátkých termínech. Provedeme pro Vás také pokládku dlážděných komunikací, obytných ulic a chodníků, dláždění parkovišť, vjezdů a zpevněných ploch. Zajišťujeme také strojní pokládku zámkové dlažby.Kompletní realizace pokládky zámkové a chodníkové dlažby. Projekty realizujeme v Ostravě, Karviné, Havířově, Frýdku - Místku, Opavě, Orlové a Českém Těšíně.


Dílo obsahuje


- zaměření a vytýčení plochy pro pokládku dlažby
- výkop zeminy a odvoz na skládku
- vysypání podkladními vrstvami ze struskového kameniva a zhutnění
- usazení betonových obrubníků nebo palisád do lože z betonu
- pokládka zámkové dlažby a zhutnění
- zásyp a vyspárování dlažby

 


Použití zámkové dlažby má hodně výhod


Jejich nespornou výhodou při zpevňování povrchů je vysoká mechanická odolnost. Tedy odolnost proti působení vlivů vody a mrazu. Estetická kvalita a různé barevné odstíny zámkové dlažby jsou benefitem při individualizaci projektů. Rozebíratelnost a možnost opětovného užití je další nespornou výhodou.

 

- pevnost, trvanlivost a mechanická odolnost
- odolnost proti mrazu, působení vod a chemicky rozmrazovacích látek
- vysoká estetická kvalita
- snadná rozebiratelnost dlažeb a možnost jejich opětovného použití
- nižší pořizovací a provozní náklady
- velmi jednoduchá údržba

 

 


Zámkové dlažby jsou výrobky z betonu různých tvarů, barev a povrchů.


Provádíme taktéž pokládku zámkové dlažby při výstavbě a rekonstrukcích dopravních a inženýrských staveb. Pracujeme jako subdodavatel stavebních firem a také jako přímý dodavatel pro malé i velké investory a stavebníky. Máme zkušenosti z akcí různého rozsahu. Objednávky na pokládku zámkové dlažby přijímáme nepřetržitě, snažíme se vyhovět všem zákazníkům a realizovat stavby v krátkých termínech a ve špičkové kvalitě. Provedeme pro Vás pokládku dlážděných komunikací, obytných ulic a chodníků, dláždění parkovišť, vjezdů a zpevněných ploch. Zajišťujeme také strojní pokládku zámkové dlažby.

 


Využití zámkové dlažby


- komplexní řešení při zpevňování venkovních ploch
- dláždění chodníků
- parkovací místa a stání
- dláždění venkovních teras
- pokládka betonových schodů, schody ze zámkové dlažby
- pokládka silnic, zejména příjezdových silnic a nájezdů

 


Co je zapotřebí pro realizaci


- zaměřit dlážděné plochy
- jednoduchá projektová dokumentace
- vybrat tvar, barevnost a povrch dlažby
- zajistit zemní a výkopové práce
- vybudovat podkladní vrstvy
- postavit boční opěry pro dlažbu
- položit zámkovou dlažbu

 Cenová náročnost


Závisí na způsobu zatížení,množství potřebného materiálu,barevnosti dlažby,kladeném vzoru a doplňkových materiálech.Konečnou cenu dlážděného krytu ze zámkové dlažby taky ovlivňuje zemní práce a odvoz sutí na skladku které představuji občas i poloviční náklady spojené s realizací díla. Pří větším množství dlážděných ploch poskytujeme množstevní slevy. Kvalitní provedení pokladky zámkové dlažby pro venkovní plochy, včetně dodání veškerého materiálu.

 

 

Pracujeme rychle, levně a spolehlivě. Můžete nás kdykoliv kontaktovat pro bližší informace.