Pozemní stavby

 


Stavebnictví, jako technický obor, vyplňuje nároky společnosti na stavbu např.: bytových domů, občanských staveb (kina, divadla) a průmyslových, zemědělských, inženýrských objektů. Následné rozdělení stavebnictví odpovídá jednotné klasifikaci stavebních objektů (JKSO) a jednotné klasifikace stavebních objektů a práce (JKSOP).

 


- Pozemní stavitelství

- Průmyslové stavitelství

- Inženýrské stavitelství

- Vodní stavitelství

 

 

Pozemní stavitelství provádí ekonomické stavby rodinných a bytových domů, občanského vybavení, domů s pečovatelskou službou, vzdělávacích zařízení, sportovních hal, správních a administrativních objektů, nákupních a obchodních center, rekonstrukce a novostavby výrobních a skladových areálů a v neposlední řadě výstavbu průmyslových zón.Pozemní stavby jsou (dle stavebního zákona) prostorově soustředěné a zastřešené budovy včetně podzemních prostor, které jsou stavebně-technicky vhodné a určené na ochranu lidí, zvířat nebo věcí. Nemusí mít stěny, ale musí mít střechu.

 

 


Nejčastější činnosti pozemního stavitelství

- výstavba rodinných domů
- bytová výstavba
- realizace objektů občanské vybavenosti
- rekonstrukce objektů
- výstavba výrobních provozů
- zateplování budov
- opravy fasád vč. historických budov

 Zásady návrhu objektů pozemních staveb

1. Podklady a průzkumy: zadání stavby, mapové podklady + osazení objektu do terénu, geotechnický průzkum, stavebně technický průzkum, průzkum demografický


2. studium problematiky úkolu: úroveň obdobných staveb v republice a ve světě, prohlídka realizovaných objektů, konzultace se specialisty


3. studie objektu: osazení do terénu, řešení provozních vztahů, provozní schéma, grafické schéma


4. vlastní dispoziční a architektonické řešení: detailnější řešení vnitřních a venkovních prostor i vzhledem ke vztahu k okolí objektu


5. konstrukční řešení: vzniká zároveň s dispozičním řešením (vzájemně se ovlivňují)


6. ekonomické zhodnocení stavby: stanovení přibližné ceny stavbyKoncepce budov Všechny vnitřní prostory staveb se dělí na vlastní užitné plochy, které tvoří jádro a hlavní náplň objektu (např, obytné prostory v bytových domech), dále na prostory spojovací - komunikační (schodiště, chodby, výtahy apod.) a na prostory doplňkové (hygienická zařízení, šatny apod.), bez nichž by byl nemožný provoz v budově.

 

 


Budovy lze rozdělit dle vzájemného vztahu na:

- izolované (volné)
- přistavěné
- řadové
- rohové

 Budovy lze rozdělit dle rozlohy na:


- monobloky (uzavřený půdorys)
- křídlové budovy (členěné)