Hydroizolace, drenáže a sanace

 

 

 

Provádíme opravy starých střech pokládkou nových asfaltových pásů. Kompletní opravy plochých střech vč. nového oplechování. Dále také nopové fólie, izolace proti vlhkosti. Provedeme nátěry Vaší střechy, kdy používáme materiály na bázi syntetické nebo vodou ředitelné.Nevíte co je hydroizolace?Hydroizolace je vrstva, která zabraňuje vnikání vody v jakémkoliv skupenství do stavební konstrukce či do vnitřních prostorů objektu.V současné době se nejčastěji na plochých střechách uplatňují hydroizolační vrstvy z jednoho nebo více natavitelných pásů vyrobených z asfaltu modifikovaného elastomerem SBS, popřípadě z oxidovaného asfaltu, a hydroizolační vrstvy z plastových fólií, především z měkčeného PVC.

 

 

Hydroizolace

Naší hlavní činností jsou hydroizolace a to prakticky všeho, ať již plochých nebo šikmých střech, teras, balkónů nebo průmyslových staveb, jezírek a bazénů. Za hydroizolace považujeme takové opatření, které zabraňuje vnikání vody ve všech skupenstvích do stavební konstrukce a do vnitřních prostorů stavebního objektu, a nebo ve specifických stavbách, ze stavebního objektu do vnějšího prostoru (žumpa, vodojemy, silážní žlaby, jezírka).


Na celkovou kvalitu izolovaného objektu má velký vliv právě vhodně vybraná hydroizolace a firma, která ji provedla. První hydroizolační fólie z PVC byly vyrobeny již v roce 1956. Mezi nejčastěji aplikované systémy patří výrobky tuzemské společnosti FATRA a.s. (hydroizolační fólie vyrábí již 25let), Napajedla (systémy FATRAFOL), výrobky Německého koncernu ALKOR (systémy ALKORPLAN) a výrobky Švýcarského koncernu SIKA (systémy SIKAPLAN). Dále zpracováváme též fólie DACHPLAN, THERMOFOL, WOLFIN, apod.
Hydroizolace můžeme rozdělit podle toho, kde se ve stavbě nacházejí. Hydroizolace jsou důležité především pro stavby - jsou totiž vystaveny působením vody v různých podobách, ať již se jedná o povrchovou nebo podpovrchovou vodu. Účelem dobře vybrané hydroizolace a hydroizolačních fólií je zamezit škodlivým účinkům této vody na jednotlivé části stavby nebo zamezit jejímu prosakování.


Vhodně zvolená hydroizolace a její správná realizace jsou důležité faktory ovlivňující především životnost celé stavby. Je dobré si nechat s hydroizolací poradit od profesionálů v oboru s dlouholetou zkušeností..
Hydroizolace dělíme podle umístění ve stavbě. Nejdůležitější hydroizolací je nepochybně hydroizolace střechy, což je nejdůležitější součást každé stavby. Dále je to hydroizolace stěn, které rozlišujeme na hydroizolace vnější stěnové konstrukce v nadzemní a podzemní části objektu a hydroizolace stěnové konstrukce vnitřní. Rozlišujeme ještě hydroizolace proti spodní vodě a hydroizolace bazénů.


Zde jsou základní vlastnosti nejpoužívanějších hydroizolačních fólií FATRAFOL, ALKORPLAN, SIKAPLAN).

 


FATRAFOL


Je ucelený izolační systém českého výrobce firmy Fatra a.s vzhledem k výborné chemické odolnosti vůči převážné většině anorganických kyselin, zásad a jejich solí určena především k izolacím pozemních a podzemních částí staveb proti agresivní tlakové a prosakující vodě a dále jako izolační vrstva izolačních systémů proti pronikání kapalin a výluhů do spodních vod. S ohledem na velmi nízkou propustnost fólie pro radon a možnost zhotovení dokonale plynotěsných spojů i detailů vytváří izolační povlak a zároveň protiradonovou bariéru.


Izolační fólie FATRAFOL jsou vhodné pro

- hydroizolace základů staveb (FATRAFOL-H)
- izolace střech (FATRAFOL-S)
- izolace bazénů (FATRAFOL-B)
- izolaci jezírek (AQUAPLAST)


Fólie FATRAFOL tvoří spolu s doplňkovými a pomocnými prvky ucelené a prověřené hydroizolační systémy, které jsou jedny z nejpoužívanějších na trhu.

 


ALKORPLAN

Hydroizolační fólie ALKORPLAN jsou vyrobeny z měkčeného PVC ( mPVC ). Používá se několik typů podle způsobu aplikace. Liší se nosnou vložkou. Fólie ALKORPLAN se vyznačují vynikající svařitelností. Zvláště významný je fakt, že tato svařitelnost je výborná i po dlouhé době, což se pozitivně uplatní například při doplňování nového prostupu na střeše apod. jsou známé také odolností proti agresivním vlivům počasí - kyselé deště, různé zplodiny, exhalace,mráz nebo teplo. Díky 40 letým zkušenostem firmy ALKOR DRAKA s výrobou fólií z měkčeného PVC je u fólií ALKORPLAN dosahováno vynikající dlouhodobé rozměrové stability. To dokazuje především velké množství úspěšných realizací z tohoto materiálu po celém světě.
Fólie ALKORPLAN se vyrábí v několika typech. Použití konkrétního typu vyplývá z jeho přesně dané vlastnosti (typ nosné vložky,tloušťka fólie apod.)

 


SIKAPLAN

Hydroizolační fólie Sikaplan je vyrobena kalandrováním z měkčeného polyvinylchloridu ( PVC ) a zesílená polyesterovou výztužnou tkaninou. Hydroizolační fólie Sikaplan a (stejně jako Sarnafil ) nacházejí uplatnění zejména v oblasti střešních fólií, ale i v oblasti izolací spodní stavby proti zemní vlhkosti, izolací vodohospodářských staveb, mostů, tunelů, záchytných olejových van, nádrží na chemikálie a mnohých dalších. Střešní fólie řady Sikaplan splňují všechny podmínky pro správnou izolaci a jejich parametry jsou ověřeny dlouhodobým vývojem, výrobou a dlouhodobým sledováním chování instalovaných střešních plášťů. Výrobcem této hydroizolační fólie je firma SIKA.

S výběrem hydroizolace si nemusíte lámat hlavu, svěřte tuto odbornou činnost nám a budete s výsledkem spokojeni.

 


VIPLANYL

Jednou z nejdůležitějších částí budov je střecha s účinnou hydroizolací, důsledně propracovanou do všech detailů. To vyžaduje nejen kvalitní hydroizolační materiál, ale také potřebné doplňkové prvky. Jedním z nich je i poplastovaný plech Viplanyl, jehož hlavní oblastí využití jsou ukončovací a kotvící plechové prvky při aplikacích PVC hydroizolačních fólií. Zpracování poplastovaného plechu Viplanyl je podobné zpracování plechů bez PVC vrstvy s tím rozdílem, že plechy nelze spojovat pájením popř. svařováním. Zpracovávat plechy lze i ohýbáním, pouze je třeba ohýbat vždy každý plech samostatně. Spojování je možné přeložením (střešní šablony), nýtováním, tmelením spoje trvale elastickým tmelem.


Vrstva PVC nevyžaduje žádnou další povrchovou úpravu nátěrovými hmotami. Lze ji v případě požadavku (změna barevného odstínu) natírat syntetickými nebo disperzními nátěrovými hmotami (typ a druh použité nátěrové hmoty je nutno předem konzultovat s výrobcem plechu). Je nutné chránit vrstvu PVC před účinky organických rozpouštědel a sloučenin, u nichž není zaručena chemická netečnost k měkčenému PVC. Plechy nejsou určeny pro styk s pitnou vodou a poživatinami. Pokud není uvedeno jinak, nejsou plechy, resp. vrstva PVC vhodná pro styk s látkami na bázi bitumenů, asfaltů a dehtů.

 

 

Sanace obvodového zdiva domu


Pojem sanace zdiva zahrnuje takový zásah do zdiva, spodní zástavby nebo zdiva v přízemí, který povede k trvalému snížení vlhkosti ve zdivu tím, že fyzicky zamezí dalšímu pronikání vzlínající vody ze zeminy nebo srážkové vody nad terénem do stavebního materiálu.


Mnohé starší obytné budovy v našich městech a vesnicích mají vlhké zdivo. Na jeho povrchu se tvoří tmavě šedé zabarvení a vyrůstají na něm zdraví škodlivé spóry a mikroorganismy.


Příčina vlhkého zdiva je dána povahou stavebních materiálů, které absorbují jak vzlínající vodu z půdy, tak vodu, která na ně dopadá. Na omítku působí dešťová voda i kouřové plyny z ovzduší, vytvářejí se na ní skvrny a výkvěty plísní. Omšelé fasády a silně narušené omítky dokumentují vysoký obsah vlhkosti ve zdivu a vnitřních prostorách. Účinkem vlhkosti se pozvolna rozpadávají stavební hmoty, čímž jsou značně omezeny tepelněizolační vlastnosti zdiva.

Obývání vlhkých místností je zdraví škodlivé a věci zde uložené v důsledku zvýšené vlhkosti podstatně rychleji chátrají. Vlhké zdivo omezuje nebo znemožňuje použivatelnost obytných, průmyslových i historických objektů.

Vlhké zdivo dnes patří mezi faktory zhoršující životní prostředí stejně tak, jako chemická agresivita ovzduší.

 


Napadení stěn plísněmi


Působením vlhkosti se nejen rozpadají stavební materiály, ale narušuje se i jejich estetický vzhled. Vznikají zřetelně zbarvená místa, na kterých vyrůstají kultivace plísní a mikroorganizmů.

Plísně jsou mikroskopické vláknité houby, které vytvářejí jemné povlaky na různých typech jak organických, tak anorganických povrchů. Plíseň může vyrůstat na dřevě, tapetách, barvách stejně tak dobře, jako na omítce a zdivu samotném. Miniaturní zárodky plísní se vyskytují všude ve vzduchu. Nejvhodnějšími podmínkami pro jejich růst jsou vlhké povrchy s malým nebo žádným dopadem UV zářením. S počátkem růstu na jakémkoliv povrchu začínají být plísně nebezpečné, protože jejich kultivace začínají produkovat tisíce spór, které jsou vypouštěny do okolí, z nichž některé mají destruktivní účinek na lidský organismus.

Na vlhkých stěnách je růst plísní patrný žlutými, zelenými i černými skvrnami a zatuchlým zápachem, zvlášť rozpoznatelným při vstupu do budovy.

Nebezpečí plísní spočívá v jejich působení na zdraví člověka.

Plísně znečišťují ovzduší a mohou vyvolávat astmatické záchvaty, bolení hlavy, pocity nevolnosti, vyvolat onemocnění kůže a plic.

"Plíseň" přitom ani nemusí být přímo v objektu; její spóry se mohou dostat do místností i zvenčí. To způsobuje zejména u dětí větší výskyt alergií, onemocnění horních cest dýchacích a poruch imunity. Některé druhy plísní produkují i karcinogenní látky.

 

 

Drenáže neboli svislá izolace obvodového zdiva

Svislá hydroizolace kompletně izoluje spodní stavby od okolního terénu a velice spolehlivě tak zabraňuje pronikání vlhkosti ze zeminy do spodní zástavby.Provádí se především za účelem izolace sklepních prostor a jiných zástaveb, nacházejících se pod úrovní okolního terénu.


Technologický postup
:

Odkopání zeminy kolem objektu pod úroveň základů (postupně dle statických požadavků), očištění obnaženého obvodového zdiva, případné vyzdění a celková oprava zdiva, ukotvení a svaření hydroizolační fólie, izolace veškerých přípojek a jejich přelepení bitumenkaučokovou páskou, ukotvení vrchní nesavé geotextilie, položení a vyspádování odvodňovací drenáže, napojení drenáže do kanalizace zasypání drenáže 30 cm vrstvou štěrku, položení ochranné nesavé geotextilie na štěrkovou vrstvu, zasypání výkopu kolem objektu zeminou popřípadě štěrkem do výše okolního terénu, postupné hutnění zeminy, nakotvení ochranných ukončovacích odvětrávacích lišt a v neposlední řadě konečná úprava terénu.


Používaný materiál
:

Izolační fólie, kterou používáme pro svislou hydroizolaci, je plně profesionální profilovaná folie s výši odvětrávajícího nopu 20 mm, což umožňuje účinnější odvětrávání objektu.


Je odolná vůči tlakové vodě, agresívním látkám, alkoholům, organickým kyselinám, ropným produktům a vnikání radonu do budov. Vytváří dlouhodobou mechanickou ochranu hydroizolaci spodních staveb - životnost min. 80 let.


Atesty ze státní zkušebny možno doložit. Kvalita fólie musí být certifikována systémem řízení jakosti dle ISO 9001. Námi použitý izolační materiál je vyroben z vysoce odolného vysokohustotního polyethylenu, který vykazuje výborné mechanické vlastnosti a chemické stálosti. Není napadán plísněmi a bakteriemi.


Díky stabilizaci černými sazemi má zvýšenou odolnost vůči ultrafialovým paprskům a je svařitelný.


Tvarovaná nepropustná nopovaná fólie odděluje stavbu od vlhkého okolního prostředí. Výstupky – nopy zajistí lepší proudění vzduchu, tím i snížení koncentrace například radonových plynů pod podlahou a také urychlují odvádění vody do drenážního systému.


Díky výborným mechanickým vlastnostem je vhodná k použití jako náhrada klasické přizdívky hydroizolace, v protiradonové ochraně staveb, při rekonstrukci starých objektů, izolací podlah, teras, opěrných zdí, zelených střech a podobně.

 

 

Vodorovná izolace zdiva neboli podřezání zdiva


Sanace vlhkého zdiva
- vodorovné izolace zdiva provádíme metodou podřezání zdiva řetězovou pilou, následným vložením nové izolace (vysokohustotní polyethylenové folie), zajištěním statiky objektu pomocí vysokohustotních plastových klínů a tlakovým vyplněním řezné spáry betonovou směsí.


Tato technologie je velice dokonalým a spolehlivým způsobem sanace vlhkého zdiva, protože zajišťuje absolutní fyzické oddělení zdiva od spodní zástavby, a tím zabraňuje vzlínání vlhkosti do zdiva.Podřezáním zdiva je možné opravit i stávající nefunkční izolaci objektu.


Technologický postup
:

Obnažení řezné spáry o šířce 10 - 20 cm a odstranění překážek, podřezání zdiva řetězovou pilou po částech (1 m) a vyčištění řezné spáry, vsunutí folie (vysokohustotní polyethylenové folie ) do spáry, statické zajištění řezu vysokohustotními plastovými klíny dle statických požadavků, osazení spáry infúzními otvory s rozestupem 50 - 80 cm, zatmelení řezné spáry po obou stranách řezu, tlaková injektáž spáry expanzní betonovou směsí pomocí vysokotlakového vstřikovacího zařízení, úklid stavební suti


Používaný materiál :

Vysokohustotní polyethylenová folie odolná vůči UV záření, radonu, mechanickému poškození (prorůstání kořínků).