Vytápění domu ( EKO )

 

 

 

Solární kolektory pro ohřev vody


Využitelnost systému solárních kolektorů pro ohřev vody je dvojí, a to jednak pro ohřev vody pro běžné domácí účely a jednak pro podporu primárního systému domovního vytápění (pokud je teplo rozváděno vodou). Solární kolektory lze využít i kombinací obojího zmíněného, a to použitím dvouokruhového zásobníku na teplou vodu, jež je napojen na domovní rozvody teplé vody a vytápění. (viz schéma níže). Pomocí vhodně postaveného systému lze uspořit až 70% nákladů na ohřev vody.Námi dodávaný systém solárního ohřevu vody se skládá z předem stanoveného počtu vakuových trubicových kolektorů (projektováno dle počtu osob a průměrné spotřeby vody), patřičného zásobníku na teplou vodu (na 1 trubici cca 10L vody) a řídící stanicí s čerpadlem a expanzní nádobou. Montáž systému, kterou rovněž odborně zastřešujeme, je posléze řešena individuální kalkulací dle náročnosti a množství použitého materiálu.
Kolektory


Solární kolektory jsou primárním komponentem soustavy zajištující přenos absorbovaného tepla ze slunečního záření na cirkulační kapalinu, jež následně ohřívá vodu v zásobníku. Velmi vysoká efektivita absorpce je umocněna použitím podkladových zrcadel, jež odráží paprsky i na spodní strany trubic.


Systém přenosu tepla ve vakuových trubicích je z vrchní absorpční části trubic zajištěn pomocí hliníkových plátů, jež jsou svedeny doprostřed trubice na měděnou trubici s netoxickou kapalinou, jež přenáší teplo do horní přenosové části kolektoru, v níž cirkuluje ohřevná nemrznoucí kapalina na bázi monopropylenglykolu.Zásobníky na vodu


Ohřátá voda se shromažďuje v akumulačních zásobnících různých objemových kapacit a jedno nebo dvouokruhového provedení dle typu zapojení (teplá voda + podpora vytápění). Zásobníky jsou patřičně izolovány tak, aby nedocházelo k tepelným ztrátám. Akumulovaná teplá voda je pak vedena buďto domovními rozvody do kohoutků nebo vnitřním tepelným výměníkem k primárnímu zdroji domovního vytápění.

 

 

 

Požární odvětrání


Cílem požárního odvětrání je odvod kouře a tepla vně objektů a tím:


• Vytvoření optimálních podmínek pro evakuaci osob.
• Umožnění úspěšného zásahu jednotek požární ochrany, především z důvodu přijatelné viditelnosti a nižší rizikovosti zásahu.
• Snížení rozsahu ztrát vlivem negativního působení zplodin hoření na zařízení a vybavení stavebních objektů.
• Snížení tepelného namáhání stavebních konstrukcí v určitém rozsahu.
• Princip požárního odvětrání spočívá v usměrnění toku zplodin hoření a jejich odvedení vně objektu při současném zajištění přítoku vzduchu do odvětrávané části objektu.