Sanace | odvodnění vlhkého zdiva

 

 

Odvodnění vlhkého zdivaSanace zdiva je účinným a dlouhodobým řešením problémů s vlhkostí, tento obor zahrnuje systém hydroizolačních, vysušovacích a stavebních opatření, jejichž cílem je dosažení trvalého snížení obsahu vlhkosti ve zdivu stavby. Díky tomu dochází u dotčených budov k dosažení požadovaných tepelně-izolačních vlastností konstrukcí a požadované vlhkosti vzduchu v interiérech. Větrání a topení ani za podmínek, které má vytápění ekonomické stavby, tento problém nevyřeší. Příčinou vlhnutí zdí je většinou problém s izolací, díky čemuž na povrchu stěn vznikají nežádoucí vlhké mapy, výkvěty solí a plísně, které jsou nežádoucí také k ekonomické situaci stavby.

 


Nejčastější příčin vzlínající vlhkosti:

- dlouholeté zanedbání údržby stavby

- překročení životnosti použitých izolačních materiálů

- absence izolací

- zanesení drenáží

- nevhodné dodatečné stavební úpravy (špatné omítky, neprodyšné podlahy apod.)

- změna způsobu užívání stavby

- změna okolních podmínek

 


K sanaci budov se nejčastěji používají:

 


Ekonomické, přímé metody sanace

 

a, podřezávání zdiv

b, chemické injektáže

c, vrážení nerezových plechů

d, podsekání zdiva s odizolování

 


Ekonomické, nepřímé metody sanace a doplňkové metody

 

a, odvodnění okolí stavby, terénní úpravy

b, větrací systémy

c, vysoušeče

d, sanační omítky

 Kvalitní sanační systémy většinou kombinují některé z výše uvedených metod, a pokud jsou provedeny kvalitně, pak zaručují dlouholeté řešení problémů s vlhkostí.Důležitým krokem je také lokalizace zdroje vlhkosti. Zdroje vzlínající vlhkosti bývají většinou dva, a to zvýšená hladina spodní vody nebo nahodilé rozptýlené zdroje. V případě zvýšené hladiny spodní vody vlhkost postihuje všechny budovy v jednom místě postavené stejnou technologií. Hranice vlhkosti se v průběhu roku téměř nemění a nejvyšší je na zastíněných stranách budov, tedy ze severu a severovýchodu, naopak na jižní straně je hranice nejnižší. U rozptýlených zdrojů se vlhkost projevuje pouze na některých místech budovy a hranice vlhkosti v průběhu roku kolísá. Před realizací sanace by měla odborná firma přesně určit zdroj vzlínající vlhkosti a na základě tohoto zjištění zvolit vhodný systém sanace.